O nas

Flytronic S.A. jest wiodącym polskim ośrodkiem projektującym i produkującym specjalistyczne bezzałogowe systemy powietrzne. Prowadzone w firmie badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie elektroniki, informatyki oraz mechaniki lotniczej charakteryzują się innowacyjnością na skalę światową. Działając na bazie doświadczeń zawodowych oraz pasji wybitnych specjalistów, firma stworzyła niepowtarzalne warunki rozwoju dla swojej kadry, zapewniające możliwość realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.

Nasze Zadania

Dajemy klientom możliwość skorzystania z usług dronami i profesjonalego sprzętu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów ich zakupu. Dzięki nam nie musisz ponosić kosztów utrzymania rozbudowanej floty bezzałogowych statków powietrznych, sensorów oraz wykwalifikowanego personelu:

  • pilotów,
  • techników
  • analityków.

Powierz swoje zadanie w nasze ręce i ciesz się końcowym raportem z wartościowymi informacjami.
Każde powierzone zadanie traktujemy indywidualnie a dzięki naszym możliwościom B+R jesteśmy w stanie dobrać lub dostosować technologie tak, aby była szyta na miarę. Jesteśmy gotowi na prace długoterminowe, realizowane w pewnych odstępach czasowych (monitorowanie infrastruktury, sprawdzanie stanu powietrza) oraz na szybkie interwencje.


Firma Flytronic jest Centrum Badawczo – Rozwojowym w zakresie lotnictwa bezzałogowego.

Specjalizacja

W Grupie WB spółka stanowi ośrodek badawczo-rozwojowy w obszarze systemów obserwacyjno-rozpoznawczych bazujących na bezzałogowych platformach latających. Dzięki doświadczonej kadrze inżynierskiej i wyspecjalizowanemu zespołowi programistów spółka posiada unikalne w skali światowej kompetencje w następujących obszarach:

  • Projektowanie i produkcja bezzałogowych platform latających.
  • Projektowanie i programowanie systemów kontroli i sterowania lotem.
  • Projektowanie i programowanie systemów transmisji danych.
  • Projektowanie i produkcja głowic obserwacyjnych.

Rys historyczny

Flytronic S.A. została założona 1 lutego 2008 r. przez dwóch inżynierów wywodzących się z Politechniki Śląskiej – Wojciecha Szumińskiego i Grzegorza Krupę. Rok później dołączył do nich wybitny elektronik Piotr Postawka. Od samego początku główną dziedziną działalności spółki było prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie mechaniki, elektroniki i informatyki do zastosowań w sektorze lotniczym. Zespół przedsiębiorstwa to wysokiej klasy specjaliści z takich dziedzin jak zarządzanie, informatyka, elektronika oraz lotnictwo. Spółka blisko współpracuje również z licznymi instytucjami naukowymi.

Od grudnia 2009 większościowym udziałowcem spółki jest WB Electronics S.A. i od tego momentu rozpoczyna się historia Flytronic jako centrum technologicznego systemów bezzałogowych Grupy WB. Wejście do Grupy WB zapoczątkowało dynamiczny rozwój spółki, dzięki któremu Flytronic pozyskał i z sukcesem zrealizował prace badawczo-rozwojowe dla potrzeb lotnictwa, dotyczące m.in. opracowania prototypu układu lokalizowania pojazdów bezzałogowych wraz z oprogramowaniem, czy opracowanie projektu magnetometru trzyosiowego. Rozwój spółki w ramach Grupy WB sprawił, że obecnie Flytronic jest jedynym polskim ośrodkiem posiadającym kompetencje do prowadzenia prac badawczych dla systemów bezzałogowych w zakresie awioniki, systemów łączności szerokopasmowej, programistycznych dotyczących np. tworzenia oprogramowania symulacyjnego dla potrzeb lotnictwa oraz nakierowanych na tworzenie nowych platform bezzałogowych.

W styczniu 2012 roku Flytronic został wyróżniony Nagrodą Lwa Gliwickiego przyznawaną corocznie przez Prezydenta Miasta Gliwic.