Badania termowizyjne

Termowizja znajduje zastosowanie w budownictwie np. podczas audytów energetycznych budynków. Jednak połączenie kamery termowizyjnej z dronem pozwala na poszerzenie spektrum zastosowań o analizę termiczną miejsc przemysłowych, trudnodostępnych, o rozległym obszarze jak np. analizę termiczną hałd, monitoring linii energetycznych, ciepłowniczych, gazociągów pod kątem wykrywania ewentualnych defektów oraz monitorowanie zakładów przemysłowych, hal fabrycznych, szklarni. Badania termowizyjne pozwalają na ograniczenie strat wynikających z ubytków, nieszczelności czy wycieków.

Kamera termowizyjna pozwala na precyzyjne zapisanie obrazów umożliwiających precyzujne określenie miejsca powstawania defektów.

Drony z kamerą termowizyjną mogą być również stosowane do monitorowania migracji  zwierząt na terenach leśnych.

Zobacz także

Powrót do listy