Inspekcja sieci elektro - energetycznych

Bezzałogowe statki powietrzne mają wiele zalet pozwalających na wykorzystanie ich do oceny stanu infrastruktury technicznej. Wielowirnikowce mogą wykonać zawis blisko konstrukcji wsporczej dzięki czemu mamy możliwość uzyskania zdjęć bardzo dobrej jakości. Dron o napędzie elektrycznym wytwarza znacznie mniej hałasu niż śmigłowiec załogowy co pozostaje nie bez znaczenia przy konieczności wykonywania lotów nisko nad ziemią. Samoloty bezzałogowe mogą pozyskiwać dane do ortofotomapy wykonując w pełni automatyczny lot na zaprogramowanej trasie przebiegu sieci. Drony wykorzystywane są w dwóch kluczowych zadaniach:

  • Cykliczne monitorowanie stanu infrastruktury
  • Ocena skutków awarii

Pierwsze zadanie realizowane jest w 3 etapach: pozyskanie danych, przetwarzanie danych i na koniec analiza wraz z utworzeniem raportu. Pierwszy etap realizowany jest zarówno przez wielowirnikowce jak i samoloty bezzałogowe. Wielowirnikowce wykorzystywane są do szczegółowych oględzin konstrukcji wsporczych. Dysponując kamerą światła dziennego z 30 krotnym zoomem optycznym oraz kamerą termowizyjną mamy możliwość pozyskania bardzo szczegółowych danych pozwalających na wykrycie nawet niewielkich gabarytowo nieprawidłowości np. brak zawleczki w śrubie. Wielowirnikowce podczas oględzin pilotowane są przez człowieka a w zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pomagają sensory antykolizyjne utrzymujące zadany dystans od kontrolowanego obiektu. W pozyskaniu danych bierze udział również samolot bezzałgowy, który wyposażone w skaner laserowy oraz aparat fotogrametryczny zbiera dane do utworzenia chmury punktów oraz ortofotomapy.

W drugim etapie dane są przetwarzane dzięki czemu uzyskujemy georeferowane zdjęcia z oględzin, filmy z badania termowizyjnego, ortofotomapę wysokiej rozdzielczości oraz chmurę punktów. Dane te są przenoszone do systemu PROTENER gdzie następuję przyporządkowanie ich do konkretnych przebiegów sieci oraz lokalizacji słupów.

W trzecim etapie wykonywana jest analiza danych zakończona raportem. Analiza wykonywana jest z wykorzystaniem algorytmów automatyzujących proces wyszukiwania nieprawidłowości. Badanie chmury punktów pozwala na wykrycie kolizji z obiektami takimi jak drzewa, budynki, inne przewody elektroenergetyczne. Obrazy z kamer pozwalają na ocenę stanu technicznego słupów oraz osprzętu. Operator systemu ma możliwość wprowadzania komentarzy do zaobserwowanych nieprawidłowości, katalogowania usterek a następnie przeszukiwania bazy danych oraz tworzenia statystyk w oparciu o konkretne atrybuty. Użytkownik ma możliwość wygenerowania 

Drony są również wykorzystywane w działaniach doraźnych do wyszukiwania przyczyn awarii oraz wstępnego szacowania rozmiarów awarii. W przypadku wystąpienia huraganów kiedy mamy do czynienia z powalonymi drzewami lub przewróconymi słupami pozyskanie informacji z drona pozwala na precyzyjne skierowanie odpowiednio wyposażonych zespołów remontowych co zmniejsza czas reakcji oraz wpływa na obniżenie kosztów akcji.

Zobacz także

Powrót do listy