Kontrola masztów telekomunikacyjnych

W dobie rosnącego zapotrzebowania na dostęp społeczeństwa do sieci komórkowych, stawiane jest coraz więcej masztów telekomunikacyjnych, pozwalających zwiększyć zasięg oraz jakość oferowanych usług. Ich stale zwiększająca się liczba wymaga nie tylko większej ilości odpowiednio wyszkolonego personelu, prowadzącego kontrolę stanu technicznego urządzeń, ale również opracowanie automatycznej metody wspomagania kontroli.

Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka dla życia i zdrowia pracowników, a także ograniczyć ilość wyjść na maszty tylko w celach przeprowadzenia inspekcji, oferujemy Państwu wstępną kontrolę masztów z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki – bezzałogowych statków latających. Dzięki zestawieniu naszych maszyn z wysokiej jakości kamerami, o 30 krotnym zoomie optycznym, możliwe jest dokonanie szczegółowej inspekcji urządzeń transmisyjnych oraz samej konstrukcji słupa – zarówno w świetle widzialnym, jak i przy wykorzystaniu termowizji. Pozwalają one na wykrycie pierwszych oznak korozji czy nadmiernie rozgrzewających się urządzeń. Materiał może zostać wielokrotnie zbierany z dokładnie takiej samej pozycji bezzałogowca, co umożliwia szybkie porównywanie różnic i stwierdzanie nieprawidłowości. Udokumentowania masztu możliwe jest zarówno w postaci zdjęć o wysokiej rozdzielczości, jak i materiału wideo.

Taka strategia wstępnej kontroli technicznej pozwala badać wszystkie rodzaje masztów – od niskich, przez średnie, aż po największe spotykane konstrukcje – nie generując przy tym znacznych kosztów, a także zagrożeń personelu.

Zobacz także

Powrót do listy