Tworzenie ortofotomapy

Drony wyposażone w kamery fotogrametryczne lub kamery wielospektralne są zdolne do automatycznego wykonania ortofotomapy wskazanego obszaru. Programowanie drona odbywa się poprzez wskazania na mapie wierzchołków obrysu interesującego nas terenu oraz podanie rozdzielczości ortofotomapy, którą chcemy uzyskać. Pozostałe czynności takie jak wyznaczanie trajektorii lotu, wprowadzenie poprawek na wiatr, ustalenie odległości pomiędzy poszczególnymi trakami oraz miejsca wykonywania zdjęć są obliczane przez program do planowania lotu.

Zaprogramowana misja wgrywana jest do autopilota poprzez łącze radiowe a dron po uzyskaniu gotowości startuje automatycznie, wchodzi na zadaną wysokości i rozpoczyna wykonywanie zdjęć. Lot oraz wykonywanie zdjęć odbywa się po wcześniej zaprogramowanej trasie z odpowiednim pokryciem poprzecznym i podłużnym aby umożliwić w późniejszym etapie powiązanie punktów charakterystycznych. Po zakończeniu pozyskiwania zdjęć dron wytraca wysokość i przechodzi do automatycznego lądowania.

Samoloty bezzałgoowe wykorzystywane są do tworzenia ortofotomap dużych powierzchni lub obiektów liniowych takich jak drogi, sieci elektroenergetyczne lub rurociągi. Wykorzystanie samolotów bezzałogowych wymaga wcześniejszego wyznaczenia miejsca lądowania spełniającego określone wymogi: teren płaski, bez przeszkód mogących spowodować uszkodzenie samolotu (kamienie, krzaki, drzewa), o długości minimum 100 metrów i szerokości minimum 50 metrów. W przypadku realizacji ortofotomap o mniejszych powierzchniach wykorzystywane są wielowirnikowce, których korzystna cechą jest możliwość pionowego startu i lądowania nawet z trudnodostępnych terenów. Ograniczeniem wielowinikowców jest czas lotu wynoszący do 20 minut.

Pozyskane dane są przetwarzane za pomocą programu Pix4D, który pozwala na uzyskanie ofrotomapy, cyfrowego modelu powierzchni DSM, cyfrowego modelu tereniu DTM, chmury punktów (ze zdjęć); map warstwicowych  oraz cyfrowego modelu 3D. Rozdzielczość ortofotomapy może wynosić od 2 cm do 50 cm / m2. Należy jednak pamiętać, że rozdzielczość ortofotomapy jest ściśle powiązana z czasem niezbędnym do pozyskania i przetworzenia danych a zależność jest geometryczna co oznacza, że uzyskanie 4 razy lepszej rozdzielczości wymaga poświęcenia 16 razy więcej czasu.

Zobacz także

Powrót do listy