Platformy bezzałogowe

FlyEye

Samolot bezzałogowy klasy MINI. Wykorzystywany do lotów patrolowych, inspekcyjnych oraz poszukiwania osób. Może byś wyposażony w kamerę termowizyjną oraz kamerę światła dziennego, jego zasięg transmisji radiowej pozwala na przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym z odległości 20km. FlyEye jest m. in. wykorzystywany w polskiej armii

FT-5 ŁOŚ

Samolot bezzałogowy klasy taktycznej. Może utrzymywać się w powietrzu przez 8 godzin. Wykorzystywany jest do lotów patrolowych oraz fotogrametrii. 

Marabut

Samolot bezzałogowy przeznaczony do lotów fotogrametrycznych. Może być wyposażony w aparat fotograficzny lub kamerę wielospektralną. Programowanie lotu odbywa się poprzez wskazanie terenu, który ma zostać zmapowany – trajektorię oraz parametry lotu są dobierane przez autopilot.

Matrice 600

Jeden z największych seryjnie produkowanych wielowirnikowców. Platforma może latać 40 minut z kamerą lub 20 minut z 6kg ładunkiem. Matrice 600 wykorzystywany jest m. in. do inspekcji konstrukcji wsporczych oraz transportu linki pilotażowej.